Podczas uprawy roślin doniczkowych warto zastanowić się nad tanim, ale dobrym materiałem spulchniającym, ściółkowym oraz drenażem. We wszystkich z tych trzech ról doskonale sprawdza się keramzyt – stosowane także w budownictwie, drobne, owalne lub zaokrąglone granulki o średnicy od 1 do 16 mm. Jego różne rozmiary pozwalają na dobranie odpowiedniego rodzaju do konkretnej funkcji.

Proces produkcji i właściwości

Keramzyt wytwarzany jest w procesie wypalania naturalnej gliny w temperaturze bliskiej 1150°C w specjalnych piecach obrotowych, co zapewnia niezwykłą wręcz twardość materiału. Dzięki temu nie ulega rozpuszczaniu lub wypłukiwaniu przez wodę, co najwyżej może nią nasiąknąć. Stosowanie go jest także bezpieczne w każdych warunkach, gdyż jako jeden z niewielu dostępnych materiałów ogrodniczych jest on obojętny chemicznie, a co za tym idzie, nie zmienia pH gleby.

Zastosowania w praktyce

Jednym z głównych zastosowań keramzytu w uprawach roślin doniczkowych jest stworzenie warstwy drenażowej na ich dnie. Powinna ona mieć kilka centymetrów grubości, aby umożliwić jak najlepszy odpływ wody oraz ochronić korzenie drzewka przed gniciem. Często stosowaną praktyką jest zatem sypanie keramzytu na dno doniczki przy każdym przesadzaniu kwiatów.

Istnieją również inne zastosowania tego materiału. W jego najdrobniejszej formie, może on zostać wymieszany z ziemią, przez co podłoże zostanie rozluźnione, spulchnione i napowietrzone, poprawiając warunki uprawy.

Inne użycie materiału

Zastosowań keramzytu jest wiele, zarówno w ogrodnictwie i uprawie roślin, jak i w codziennym życiu. W miejscach podmokłych warto zastosować go podczas budowania ścieżek, zabezpieczając płyty chodnikowe przed podmakaniem i osadzaniem się. Materiał ten powinien w tym celu zostać mocno ubity, aby nie ulegał odkształceniom. Służy on także do tworzenia izolacji termicznej podłóg, ścian i stropów, ale również do drenażu zielonych dachów. Jest to zatem materiał o bardzo szerokim wachlarzu zastosowań, z którego mogą skorzystać również Państwo.